آموزش کار با Type Casting در برنامه نویسی GO

آموزش کار با Type Casting در برنامه نویسی GO

با آموزش کار با Type Casting در برنامه نویسی GO در هفدهمین جلسه از آموزش برنامه نویسی Go در خدمت شما هستیم. Type Casting راهی برای تبدیل یک متغیر از یک داده به یک نوع داده دیگر است.

آموزش کار با Type Casting در برنامه نویسی GO

نوع چینش راهی برای تبدیل یک متغیر از یک داده به یک نوع داده دیگر است.برای مثال اگر بخواهید یک مقدار بزرگ دریک متغیر صحیح ساده ذخیره کنید،میتوانید cast long to int را تایپ کنید.همچنین میتوانید مقادیر را از یک نوع به نوع دیگر بااستفاده از عملگر cast تبدیل کنید

type_name(expression)

مثال Type Casting در برنامه نویسی GO

خروجی کدبالا
پیشنمایش

 

لیست مطالب جلسه قبل برنامه نویسی Go

 1. آموزش برنامه نویسی Go – زبان برنامه نویسی گو چیست؟ آشنایی با زبان و محیط برنامه نویسی Go
 2. آموزش برنامه نویسی Go – ساختار برنامه نویسی GO
 3. آموزش برنامه نویسی Go – قواعد برنامه نویسی GO
 4. آموزش برنامه نویسی Go – انواع داده در برنامه نویسی GO
 5. آموزش برنامه نویسی Go – کار با متغیر های برنامه نویسی GO
 6. آموزش کار با ثابت های برنامه نویسی GO
 7. ساخت تصمیم در GO و آموزش کار با عملگرها در برنامه نویسی GO
 8. آموزش کار با حلقه ها در برنامه نویسی GO
 9. آموزش کار با توابع در برنامه نویسی GO
 10. آموزش کار با Scope Rules در برنامه نویسی GO
 11. آموزش کار با آرایه در برنامه نویسی GO
 12. آموزش کار با اشاره گر ها در برنامه نویسی GO
 13. آموزش کار ساختار ها در برنامه نویسی GO
 14. آموزش کار با Slices در برنامه نویسی GO
 15. آموزش کار با نقشه ها در برنامه نویسی GO
 16. آموزش کار با Recursion در برنامه نویسی GO

 

پیشنهاد ویژه 1 : مقالات و کتاب های آموزشی برنامه نویسی GO

پیشنهاد ویژه 2 : فیلم های آموزشی زبان برنامه نویسی Go