آموزش ساخت نرم افزار مدیریت باشگاه با برنامه نویسی سی شارپ-جلسه دهم

آموزش ساخت نرم افزار مدیریت باشگاه با برنامه نویسی سی شارپ-جلسه دهم

با فیلم آموزش ساخت نرم افزار مدیریت باشگاه با برنامه نویسی سی شارپ-جلسه دهم از وب سایت آموزش برنامه نویسی سورس باران در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید…

سرفصل آموزش ساخت نرم افزار مدیریت باشگاه با سی شارپ-جلسه دهم

 1. پیاده سازی قسمت حذف اعضا در سی شارپ

 2. طراحی و پیاده سازی مسیج باکس سفارشی در سی شارپ ( بطوری که حتی مقدار برگشت دهد)

 3.  استفاده از مسیج باکس سی شارپ در کل برنامه

 

 

حتما بخوانید : پکیج پیشرفته آموزش برنامه نویسی سی شارپ ۲۰۱۷ و Entity Framework| مختص ورود به بازار کار + آموزش ساخت بازی Quiz of King

لیست جلسات قبل آموزش ساخت برنامه مدیریت باشگاه با سی شارپ

 1. آموزش ساخت نرم افزار مدیریت باشگاه با برنامه نویسی سی شارپ-جلسه اول
 2. آموزش ساخت نرم افزار مدیریت باشگاه با برنامه نویسی سی شارپ-جلسه دوم
 3. آموزش ساخت نرم افزار مدیریت باشگاه با برنامه نویسی سی شارپ-جلسه سوم
 4. آموزش ساخت نرم افزار مدیریت باشگاه با برنامه نویسی سی شارپ-جلسه چهارم
 5. آموزش ساخت نرم افزار مدیریت باشگاه با برنامه نویسی سی شارپ-جلسه پنجم
 6. آموزش ساخت نرم افزار مدیریت باشگاه با برنامه نویسی سی شارپ-جلسه ششم
 7. آموزش ساخت نرم افزار مدیریت باشگاه با برنامه نویسی سی شارپ-جلسه هفتم
 8. آموزش ساخت نرم افزار مدیریت باشگاه با برنامه نویسی سی شارپ-جلسه هشتم
 9. آموزش ساخت نرم افزار مدیریت باشگاه با برنامه نویسی سی شارپ-جلسه نهم