آموزش ساخت نرم افزار مدیریت باشگاه با برنامه نویسی سی شارپ-جلسه نهم

آموزش ساخت نرم افزار مدیریت باشگاه با برنامه نویسی سی شارپ-جلسه نهم

با فیلم آموزش ساخت نرم افزار مدیریت باشگاه با برنامه نویسی سی شارپ-جلسه نهم از وب سایت آموزش برنامه نویسی سورس باران در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید…

سرفصل آموزش ساخت نرم افزار مدیریت باشگاه با سی شارپ-جلسه نهم

  1. تکمیل فرم ویرایش اعضا در برنامه نویسی سی شارپ
  2. بررسی نکات مختلف مانند جلوگیری از انتخاب تصویر تکراری برای عضو در برنامه نویسی سی شارپ

 

 

حتما بخوانید : پکیج پیشرفته آموزش برنامه نویسی سی شارپ ۲۰۱۷ و Entity Framework| مختص ورود به بازار کار + آموزش ساخت بازی Quiz of King

لیست جلسات قبل آموزش ساخت برنامه مدیریت باشگاه با سی شارپ

  1. آموزش ساخت نرم افزار مدیریت باشگاه با برنامه نویسی سی شارپ-جلسه اول
  2. آموزش ساخت نرم افزار مدیریت باشگاه با برنامه نویسی سی شارپ-جلسه دوم
  3. آموزش ساخت نرم افزار مدیریت باشگاه با برنامه نویسی سی شارپ-جلسه سوم
  4. آموزش ساخت نرم افزار مدیریت باشگاه با برنامه نویسی سی شارپ-جلسه چهارم
  5. آموزش ساخت نرم افزار مدیریت باشگاه با برنامه نویسی سی شارپ-جلسه پنجم
  6. آموزش ساخت نرم افزار مدیریت باشگاه با برنامه نویسی سی شارپ-جلسه ششم
  7. آموزش ساخت نرم افزار مدیریت باشگاه با برنامه نویسی سی شارپ-جلسه هفتم
  8. آموزش ساخت نرم افزار مدیریت باشگاه با برنامه نویسی سی شارپ-جلسه هشتم