آموزش ساخت نرم افزار مدیریت باشگاه با برنامه نویسی سی شارپ-جلسه 14

آموزش ساخت نرم افزار مدیریت باشگاه با برنامه نویسی سی شارپ-جلسه 14

با آموزش ساخت نرم افزار مدیریت باشگاه با برنامه نویسی سی شارپ-جلسه 14 از وب سایت آموزش برنامه نویسی سورس باران در خدمت شما هستیم. در این جلسه تنظیمات چاپ کارت و گزارشگیری با استیمول سافت رو خواهیم داشت. با ما همراه باشید…

آموزش ساخت نرم افزار مدیریت باشگاه با سی شارپ-جلسه 14

 • اضافه کردن امکان چاپ کارت عضویت برای هر عضو در سی شارپ

 • تنظیم سایز کارت به دلخواه ( برای چاپ) در سی شارپ

 • قرار دادن تصویر و بارکد هر عضو در کارت عضویت در سی شارپ

 • استفاده از استیمول سافت برای چاپ کارت با در سی شارپ

 • ارسال آدرس تصویر به استیمول و نمایش تصویر در گزارش با سی شارپ

 

 

پیش نیاز این دوره : دوره آموزش برنامه نویسی سی شارپ- موضوع محور

 

لیست جلسات قبل آموزش ساخت برنامه مدیریت باشگاه با سی شارپ

 1. آموزش ساخت نرم افزار مدیریت باشگاه با برنامه نویسی سی شارپ-جلسه اول
 2. آموزش ساخت نرم افزار مدیریت باشگاه با برنامه نویسی سی شارپ-جلسه دوم
 3. آموزش ساخت نرم افزار مدیریت باشگاه با برنامه نویسی سی شارپ-جلسه سوم
 4. آموزش ساخت نرم افزار مدیریت باشگاه با برنامه نویسی سی شارپ-جلسه چهارم
 5. آموزش ساخت نرم افزار مدیریت باشگاه با برنامه نویسی سی شارپ-جلسه پنجم
 6. آموزش ساخت نرم افزار مدیریت باشگاه با برنامه نویسی سی شارپ-جلسه ششم
 7. آموزش ساخت نرم افزار مدیریت باشگاه با برنامه نویسی سی شارپ-جلسه هفتم
 8. آموزش ساخت نرم افزار مدیریت باشگاه با برنامه نویسی سی شارپ-جلسه هشتم
 9. آموزش ساخت نرم افزار مدیریت باشگاه با برنامه نویسی سی شارپ-جلسه نهم
 10. آموزش ساخت نرم افزار مدیریت باشگاه با برنامه نویسی سی شارپ-جلسه دهم
 11. آموزش ساخت نرم افزار مدیریت باشگاه با برنامه نویسی سی شارپ-جلسه یازدهم
 12. آموزش ساخت نرم افزار مدیریت باشگاه با برنامه نویسی سی شارپ-جلسه دوازدهم
 13. آموزش ساخت نرم افزار مدیریت باشگاه با برنامه نویسی سی شارپ-جلسه 13