آموزش ساخت نرم افزار مدیریت باشگاه با برنامه نویسی سی شارپ-جلسه دوازدهم

آموزش ساخت نرم افزار مدیریت باشگاه با برنامه نویسی سی شارپ-جلسه دوازدهم

با فیلم آموزش ساخت نرم افزار مدیریت باشگاه با برنامه نویسی سی شارپ-جلسه دوازدهم از وب سایت آموزش برنامه نویسی سورس باران در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید…

آموزش ساخت نرم افزار مدیریت باشگاه با سی شارپ-جلسه دوازدهم

 • تکمیل فرم پرداخت شهریه
 • ثبت تراکنش در تیبل تراکنش ها (با اطلاعات کامل)

 


 

پیش نیاز این دوره : دوره آموزش برنامه نویسی سی شارپ- موضوع محور

 

لیست جلسات قبل آموزش ساخت برنامه مدیریت باشگاه با سی شارپ

 1. آموزش ساخت نرم افزار مدیریت باشگاه با برنامه نویسی سی شارپ-جلسه اول
 2. آموزش ساخت نرم افزار مدیریت باشگاه با برنامه نویسی سی شارپ-جلسه دوم
 3. آموزش ساخت نرم افزار مدیریت باشگاه با برنامه نویسی سی شارپ-جلسه سوم
 4. آموزش ساخت نرم افزار مدیریت باشگاه با برنامه نویسی سی شارپ-جلسه چهارم
 5. آموزش ساخت نرم افزار مدیریت باشگاه با برنامه نویسی سی شارپ-جلسه پنجم
 6. آموزش ساخت نرم افزار مدیریت باشگاه با برنامه نویسی سی شارپ-جلسه ششم
 7. آموزش ساخت نرم افزار مدیریت باشگاه با برنامه نویسی سی شارپ-جلسه هفتم
 8. آموزش ساخت نرم افزار مدیریت باشگاه با برنامه نویسی سی شارپ-جلسه هشتم
 9. آموزش ساخت نرم افزار مدیریت باشگاه با برنامه نویسی سی شارپ-جلسه نهم
 10. آموزش ساخت نرم افزار مدیریت باشگاه با برنامه نویسی سی شارپ-جلسه دهم