آموزش حلقه های تکرار در برنامه نویسی پایتون

آموزش حلقه های تکرار در برنامه نویسی پایتون

در این مطلب آموزش حلقه های تکرار در برنامه نویسی پایتون رو خواهیم داشت. حلقه‌ ها بخش جدایی‌ناپذیر از هر زبان برنامه‌ نویسی هستند. زمانی‌ که بخواهیم عملی را روی داده‌ای بارها تکرار کنیم از حلقه‌ها استفاده می‌کنیم.در جلسه دهم آموزش متنی پایتون حلقه های تکرار for و while رو برای شما دوستان توضیح میدهیم.

آموزش حلقه های تکرار در برنامه نویسی پایتون

حلقه های تکرار بخش مهمی از برنامه نویسی هستند. دو نوع حلقه تکرار در پایتون وجود دارد:

 • حلقه while
 • حلقه for

حلقه های تکرار (Loop) برای تکرار یک بلوک کد تا زمانی که یک شرط برقرار باشد، استفاده می شوند.

حلقه while در برنامه نویسی پایتون

با استفاده از این حلقه می توانیم یک قطعه کد را تا زمانی که شرط برقرار باشد، اجرا کینم:

خروجی به شرح زیر است :

در مثال بالا تا زمانی که شرط i < 6 برقرار باشد، حلقه تکرار می شود. به یاد داشته باشید متغیر i را افزایش دهید تا حلقه بی نهایت بار تکرار نشود.

حلقه for در برنامه نویسی پایتون

از حلقه for برای تکرار و پیمایش یک توالی مانند list یا tuple استفاده می شود. با استفاده از حلقه for می توانیم که مجموعه از دستورات را هر بار برای هر آیتم در یک لیست، اجرا کنیم. در مثال زیر عناصر لیست fruits را چاپ کرده ایم:

دستور break در برنامه نویسی پایتون

از دستور break برای متوقف کردن و خارج شدن از حلقه استفاده می شود. در مثال زیر هنگامی که به عنصر “banana” می رسیم، از حلقه خارج می شویم:

دستور continue در برنامه نویسی پایتون

با استفاده از دستور continue می توانیم تکرار اجرای فعلی حلقه را متوقف کرده و به ابتدای حلقه بریم. (ادامه اجرای حلقه)

خروجی به شرح زیر است :

تابع range در برنامه نویسی پایتون

برای اجرای حلقه به تعداد مشخص، از تابع ()range استفاده می کنیم. شمارش از ۰ شروع شده و هر بار با اجرای تکرار، یک واحد به شمارنده اضافه می شود.

در مثال زیر اعداد ۰ تا ۵ را چاپ کرده ایم:

در مثال زیر اعداد ۲ تا ۵ را چاپ کرده ایم:

همچنین می توانید میزان افزایش شمارنده را در پارامتر سوم تعیین کنیم.در مثال زیر اعداد ۲ تا ۲۹ را چاپ کرده ایم که هر بار ۳ واحد به شمارنده اضافه شده است:

لیست جلسات قبل آموزش پایتون

 1. آموزش برنامه نویسی پایتون؛ شروع کار و ساخت اولین برنامه با پایتون
 2. متغیرها در برنامه نویسی پایتون
 3. کار با اعداد در برنامه نویسی پایتون
 4. آموزش کار با رشته ها در برنامه نویسی پایتون
 5. آموزش عملگرها در برنامه نویسی پایتون
 6. آموزش کار با Tuple در برنامه نویسی پایتون
 7. آموزش کار با Tuple در برنامه نویسی پایتون
 8. آموزش دیکشنری در برنامه نویسی پایتون
 9. آموزش دستورات شرطی در برنامه نویسی پایتون